Hot!

Het leven van een dinosaurus

Het leven van een dinosaurus

Wat zijn dinosaurussen?

Dinosaurussen zijn een soort reptielen die 65 tot 230 miljoen jaar leefden ongeveer. Een aantal dinosaurussen werden maar heel klein ongeveer 23 cm groot. Andere dinosaurussen konden wel 40 meter groot worden. En die waren 70.000 kilo zwaar. Ze waren dus de grootste landdieren in die tijd.
Dinosaurussen kennen we alleen als fossielen die in museums worden tentoongesteld. Dinosaurussen zijn vooral familie van de vogels en krokodillen. Krokodillen en dinosaurussen zijn afkomstig van dezelfde voorouder dus die hebben een aantal dingen gemeen. Zoals hun tanden en huid.

Wat eten dinosaurussen?

Bij dinosaurussen kon je aan de tanden zien wat zij vooral aten. Dit kon verschillen uit dino’s die viseters, aaseters, vleeseters en alleseters waren.
Bij vleeseters kon je zien dat ze vlees aten omdat ze veel scherpe tanden hadden zodat ze het vlees van hun prooi eraf konden scheuren en ze hadden veel tanden om dit te kunnen kauwen. Vleesetende dinosaurussen noem je ook wel Theropoda dit soort dinosaurussen aten soms ook insecten of vissen.
Planteneters waren de rest van de dinosaurussen. Hun kaken beweegde vooral alleen van boven naar beneden om planten en bladeren goed te kauwen. Je kon ook zien aan een dinosaurus of hij grote bladeren of juist kleine planten at. Sommige planteneters konden ook hele planten eten zonder ze te kauwen. Zulke dinosaurussen hadden hele lange darmen en dus een groot lichaam en buik om alles goed te verteren. De grootste planteneter dronk zelfs net zoveel water per dag de hoeveelheid eten dat hij at.

Hoe hard kon een dino rennen?

Dinosaurussen waren energieke dieren die warmbloedig waren. Je kan nu niet meten hoe hard een dino rende, maar je kan wel met een zoogdier van vandaag de dag de snelheid inschatten. Een dino kan je dus ongeveer vergelijken met een olifant of neushoorn. Langnekken zullen dan ook niet harden dan 5 km/per uur gelopen hebben. Vleesetende dinosaurussen rende wel 30 km/per uur want zij moesten achter prooien aan rennen. Kleine vleesetende dinosaurussen konden misschien wel 60 km/per uur rennen omdat ze een kleinere bouw hadden en dus heel snel konden rennen.

Hoe zijn dinosaurussen uitgestorven?

65 Miljoen jaar geleden stierven dinosaurussen uit in de tijd van Krijt. Het is nog niet duidelijk hoe dinosaurussen zijn uitgestorven maar er zijn wel een aantal theorieën. Een theorie die het meest waarschijnlijkst is gebeurd is dat een grote meteoriet is ingeslagen in de aarde. Hier zijn ook meerdere bewijzen van want er is een grote krater in Mexico achtergebleven.
De dino’s die langer waren dan 2 meter stierven gelijk. In het leven in de zee stierven ook alle dieren. Ook denken wetenschappers dat door de inslag brokstukken die gesmolten waren over heel de aarde vielen en die gebieden in brand stonden daardoor stierven er ook veel dieren. Ook ontstond er door de inslag een groot aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen op aarde.
Ook is er nog een aanwijzing dat er deeltjes iridium waren verspreid over aarde. Dit is heel zeldzaam metaal wat alleen van meteorieten komt. Wat ook veel dinosaurussen liet uitsterven waren de stofwolken door de inslag van de meteoriet. Die wolken hielden het zonlicht tegen waardoor planten niet konden groeien, en waardoor weer dino’s geen eten hadden, en de vleeseters hadden ook geen eten meer omdat de planteneters ook al waren uitgestorven door een te kort aan eten.

Tags:

Leave a comment