Hot!

Berlijnse muur

Berlijnse muur

Geschiedenis van het ontstaan

De hoofdstad van Duitsland is Berlijn en is uit twee steden ontstaan. Dit was Kölln op het eiland genaamd Spree en het andere was ten noorden van Berlijn van dat eiland die zich op de rechteroever bevond. In het jaar 1432 kwamen deze steden onder leiding van één bestuur. De stad kreeg dan ook vorsten waarna Berlijn zich snel kon gaan ontwikkelen. Deze stad groeide uit tot een zogenoemde miljoenenstad en dit was in de negentiende eeuw. Berlijn had dan ook in deze eeuw maar liefst 1889000 inwoners en werd ook een moderne metropool. Adolf Hitler werd in het jaar 1933 tot rijkskanselier benoemd. Wanneer de Tweede oorlog begon werd Berlijn deels aan puinhoop gelegd. Voor het einde van deze oorlog werden er bezettingszones opgezet. Tussen West en Oost werd een muur gebouwd. Het ene deel werd door de Russen bestuurd en bezet en het andere deel werd door de Westerse geallieerden bestuurd.De West kant van Berlijn kreeg van de geallieerden financiële hulp en de economie konden ze goed opbouwen terwijl de Oost kant van Berlijn geen hulp kreeg en dat zorgde voedselschaarste en werkloosheid. Het gevolg hiervan was dat veel mensen naar het Westen van Berlijn gingen vluchten. Voornamelijk waren het de hooggeschoolden en zo bleven er in het Oosten van Berlijn alleen de laaggeschoolden over. Naar mate van tijd kwam de bouw van de Berlijnse muur.

De bouw

Ze wilden dit tegen houden en daarom hebben ze de massale vluchtelingenstroom gestopt. Ze hadden dan ook een barricade gemaakt. De bouw van deze barricade werd in het jaar 1961 op 13 augustus in de vroege ochtend gestart. Naar mate van tijd werd deze barricade zo uitgebreid en dit tot een gigantische muur. Dit werd dan de Berlijnse muur genoemd. Er stonden op de grenzen ook nog Brandenburger Toreens T34-tanks. De muur liep door heel de hoofdstad heen en was maar liefst 45 kilometer land. Er werden wel doorgangsposten gemaakt en dit op maar zeven plaatsen. De muur werd zwaar bewaakt door de grenspolitie van Oost kant. De bewakers die zo streng waren maakten dan ook een foto van elke beweging en het kon ook voorkomen dat ze van elkaar zelfs een foto maakten. De muur kreeg ook prikkeldraad. De West kant was vanaf de Oost kant al helemaal niet te benaderen en dit kwam omdat ze mijnenvelden hadden aangelegd.

Oversteken

Voor de mensen die in het Oosten woonden en in het Westen werkten en andersom gingen in 1961 de doorgangspoorten officieel dicht. Voor maar liefst twee en half jaar bleef de Berlijnse muur dicht. In het begin was de muur ook niet echt perfect want er waren nog veel zwakke plekken en gaten die door Oost-Berlijners snel gevonden werden. Er werden dan ook spectaculaire pogingen gemaakt en dit was dan ook redelijk vaak om over te kunnen steken. Naar schatting zijn er tijdens deze pogingen rond de 76 mensen neergeschoten en deze mensen werden begraven onder de muur. Toen de muur meer afschrikwekkender werd, konden een aantal mensen het niet goed meer verdragen omdat ze zich opgesloten voelde. Ze kregen last van het zogenoemde mauersyndroom – muurziekte. Mensen die op een legale manier wilden oversteken moesten dan onder een strenge inspectie. Zo gebruikten ze bijvoorbeeld spiegels om te kijken onder de auto’s etc.

De val van de Berlijnse muur

Uiteindelijk werd de Berlijnse muur kapot gemaakt. Hier was nog wel een hele discussie over omdat met name de landen Engeland en Frankrijk bang waren dat wanneer de twee helften weer samenkwamen Duitsland machtig werd en dat er weer zoiets zou gaan gebeuren wat er in de Tweede wereld oorlog afspeelden. Mede dankzij president Bush kon hij de partijen zich voor hem winnen. De Berlijnse muur ging ten onder in het jaar 1989 op 9 november. Na die lange periode konden familieleden en vrienden zich eindelijk weer herenigen.

Tags:

Leave a comment